Over Peter

 

[ Was leven nog maar een keer]

 

Een flamboyante verschijning, eigenzinnig en perfectionist.

Als vijfjarig jongetje was hij getuige van het bombardement van Dresden. Het werd een  oorlogstrauma dat hem zijn leven lang parten heeft gespeeld.

 

Hij volgde een opleiding als onderwijzer aan de Montessorikweekschool in Amsterdam. Werkte enige tijd als leraar in Chicago en daarna in de Zaanstreek. Hij nam spoedig afscheid van  het leraarschap om zich als beeldend kunstenaar verder te ontwikkelen. Vooral met zijn maatschappij-kritische houtsneden maakte  hij aanvankelijk furore.

 

Een grote publiekstrekker was de expositie in samenwerking met ontwerper Peter Schaap in 1976 in de Zienagoog te Zaandam: een ludieke persiflage in beelden en teksten gewijd aan het eten van patates frites. Een actie in de geest van de hippietijd. Bejubeld en verguisd en in veel dagladen breed uitgemeten.

 

In de zeventiger jaren richtte hij met enkele vrienden De Smeltkroes op in Assendelft. Het werd een broedplaats van ideeën over onderwijs, arbeid en samenleving. Met elkaar bouwde men aan een drukwerkplaats en een onderkomen voor allerlei gasten. De Smeltkroes groeide uit tot een typische leef- en werkgemeenschap, dat de geest van die tijd ademde. Er werden vanuit hier veel affiches, pamfletten en teksten in de wereld ingestuurd.

In 1984 betrok hij met zijn gezin een voormalig pakhuis aan de Veenpolderdijk in Assendelft, genaamd ‘Vrijheid aan de Dijk’. Samen met Ed Visser begon hij daar aan een serie prachtige zeefdrukken. Veel vrij werk, maar ook prenten In opdracht.

 

Hij vond nieuwe inspiratie in de muziek en de dichtkunst. Hij publiceerde de bekende dichtbundels ‘Postduif te voet’ en ‘Al regent het punaises’. Tevens bracht hij enkele cd’s uit.

 

Een herseninfarct is hem fataal geworden in januari 2010. Op 5 en 6 juni 2010 werd er voor vrienden en bekenden een verkoop georganiseerd van zijn werk, waarvan de opbrengst op zijn verzoek was bestemd voor goede doelen.

 

Zijn nalatenschap, bestaande uit vele houtdrukken en zeefdrukken, wordt door vrienden beheerd.

 

Er is een vaste collectie die een overzicht geeft van zijn werk en zijn leven. Ander werk van hem is te koop. Deze site geeft hiervan een beperkt beeld.

 

Neem contact op met Ed Visser  om zeker te weten wat nog aanwezig is en om een afspraak te maken voor bezichtiging van de prenten.

 

Ed Visser

075 - 6174808

 j.visser192@chello.nl

® StudioWelgraven.nl // All Rights Reserved